Login
Korisničko ime
Lozinka


Brza pretraga
 
Značaj i prednosti

Za inkasso ili naplatu potraživanja opravdano postoji neskriveni interes poduzetnika. Problem nenaplaćenih potraživanja u značajnoj mjeri, a često i presudno, utječe na poslovanje gospodarskih subjekata.
Koliki su pak materijalni i vremenski gubici poduzetnika u samom pokušaju individualne naplate pojedinog potraživanja može se jednostavno odrediti. Tada se lako procjeni da li je isplativije i efikasnije te probleme rješavati sam, trošeći svoje dragocjene resurse ili prepustiti taj posao onima, čija je to profesionalna djelatnost.
Na osnovi naloga Creditreform preuzima sve potrebne aktivnosti oko naplate određenog potraživanja, i to najprije izvansudskim metodama, kompromisima ili nagodbama, prvenstveno štiteći interese vjerovnika. Djelatnost naplate odvija se u okvirima važećih pozitivnih propisa domicilne države. Naplata potraživana usko je vezana i uz djelatnost odjela boniteta, budući se koriste naše lokalne i internacionalne baze podataka, u koje se pohranjuju sve informacije o nosiocima devijantnog ponašanja u platnom prometu. Ove informacije imaju dvostruki značaj i ulogu:

  • korisne su poduzetnicima koji namjeravaju ostvariti poslovni aranžman sa dužničkom firmom

  • spoznaja o registriranom dugovanju predstavlja poticaj dužničkoj firmi da navedeno dugovanje što prije podmiri, te "popravi" svoj bonitet i kredibilitet
Koristeći posredničke usluge i pomoć Creditreforma pri naplati potraživanja poduzetnici uživaju niz prednosti nad samostalnim angažiranjem:

  • značajno kraći vremenski period obrade predmeta u odnosu na sudske procese

  • redukcija svih materijalnih troškova

  • redovito informiranje o tijeku procesa

  • ne angažiraju se vlastiti potencijali i ne troši se radno vrijeme zaposlenika

  • primjerena naknada, koja se zaračunava samo u slučaju uspješne naplate potraživanja

  • praćenje stanja i mogućnosti dužničke firme, procjena isplativosti pokretanja sudskog postupka i ostali pravni savjeti
Preuzimanje predmeta naplate potraživanja započinje dostavljanjem inkasso naloga - ugovora kojim se određuju manipulativni paušalni troškovi i provizija. Paušalom se pokrivaju osnovni troškovi vođenja procesa: ispitivanje solventnosti, korespodencija, pravni savjeti, posjete i sl., dok se provizija naplaćuje samo za iznos uspješno realizirane naplate potraživanja u bilo kojem obliku, ovisno o mogućnostima dužnika.
Za klijente-vjerovnike koji imaju više stotina ili tisuća dužnika sastavljaju se posebni ugovori koji definiraju iznos provizije dok se paušalni troškovi svode na minimum ili se eliminiraju.