Login
Korisničko ime
Lozinka


Brza pretraga
 
Boniteti - zašto i kako

Poslovna izvješća koja izrađuje Creditreform predstavljaju jednu nezavisnu, stručnu i standardiziranu kratku studiju, koja daje sugestije i preporuke u cilju izbjegavanja ili smanjenja rizika poslovanja. Time se poslovnim ljudima pomaže pri donošenju odluka vezanih najčešće uz sklapanje novih poslovnih odnosa ili proširivanje već postojećih, osiguranje kreditnih aranžmana ili odgođenih plaćanja, te analizu tržišta i konkurentnosti subjekata na njemu.

Standardizirana izvješća omogućavaju jednostavnije razumijevanje, te mogućnost uspoređivanja poduzeća iz različitih dijelova svijeta.

Elemente izvještaja možemo podijeliti u nekoliko cjelina:

  • Struktura poduzeća: pravni status, registracijski podaci, povijest, vlasnička struktura, uprava...
  • Djelatnost: aktualna i registracijska djelatnost, stanje narudžbi i ugovorenog posla, zemlje uvoza-izvoza, zastupstva, poslovni prostori, nekretnine, poslovne banke...
  • Financijski podaci: bilanca stanja i račun dobiti i gubitka, uvoz-izvoz, ekonomski parametri i pokazatelji solventnosti
  • Ocjena boniteta poduzeća: način plaćanja, kreditno mišljenje, bonitetni indeks i maksimalni kredit

Creditreformova poslovna izvješća nisu puko strojno tiskanje na papiru brojeva dostupnih iz državnih institucija, već su prije svega analiza iza koje stoji stručnjak business inteligencea koji zna prikupiti, tumačiti i prezentirati predočene informacije. Zbog toga poduzeća pored ostalih naručuju izvještaje i o samom sebi koristeći ih kao company profile za usporedbu s konkurentima ili pri planiranju uspostavljanja kontakata s potencijalnim partnerima.