Login
Korisničko ime
Lozinka


Brza pretraga
 Traženje subjekata  Nova poduzeća  Nova poduzeća 2  Što su drugi zadnje tražili?  Popularne pretrage

Popis hrvatskih tvrtki klasificiran po NKD2007 (NACE) kodovima djelatnosti ( 564918 )
( 01.11 ) Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja (1814)
( 01.12 ) Uzgoj riže (38)
( 01.13 ) Uzgoj povrća, dinja i lubenica, korjenastog i gomoljastog povrća (1117)
( 01.14 ) Uzgoj šećerne trske (1)
( 01.15 ) Uzgoj duhana (10)
( 01.16 ) Uzgoj predivog bilja (16)
( 01.19 ) Uzgoj ostalih jednogodišnjih usjeva (407)
( 01.21 ) Uzgoj grožđa (362)
( 01.22 ) Uzgoj tropskog i suptropskog voća (19)
( 01.23 ) Uzgoj agruma (70)
( 01.24 ) Uzgoj jezgričavog i koštuničavog voća (397)
( 01.25 ) Uzgoj bobičastog, orašastog i ostalog voća (618)
( 01.26 ) Uzgoj uljanih plodova (295)
( 01.27 ) Uzgoj usjeva za pripremanje napitaka (12)
( 01.28 ) Uzgoj bilja za uporabu u farmaciji, aromatskog, začinskog i ljekovitog bilja (192)
( 01.29 ) Uzgoj ostalih višegodišnjih usjeva (78)
( 01.30 ) Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja (597)
( 01.41 ) Uzgoj muznih krava (589)
( 01.42 ) Uzgoj ostalih goveda i bivola (260)
( 01.43 ) Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi (41)
( 01.44 ) Uzgoj deva i ljama (2)
( 01.45 ) Uzgoj ovaca i koza (185)
( 01.46 ) Uzgoj svinja (261)
( 01.47 ) Uzgoj peradi (536)
( 01.49 ) Uzgoj ostalih životinja (446)
( 01.50 ) Mješovita proizvodnja (1136)
( 01.61 ) Pomoćne djelatnosti za uzgoj usjeva (311)
( 01.62 ) Pomoćne djelatnosti za uzgoj životinja (98)
( 01.63 ) Djelatnosti koje se obavljaju nakon žetve usjeva (priprema usjeva za primarna tržišta) (18)
( 01.64 ) Dorada sjemena za sjemenski materijal (16)
( 01.70 ) Lov, stupičarenje i uslužne djelatnosti povezane s njima (254)
( 02.10 ) Uzgoj šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu povezane s njime (198)
( 02.20 ) Sječa drva (1010)
( 02.30 ) Skupljanje šumskih plodova i proizvoda, osim šumskih sortimenata (50)
( 02.40 ) Pomoćne usluge u šumarstvu (190)
( 03.11 ) Morski ribolov (3262)
( 03.12 ) Slatkovodni ribolov (122)
( 03.21 ) Morska akvakultura (331)
( 03.22 ) Slatkovodna akvakultura (82)
( 05.10 ) Vađenje kamenog ugljena (4)
( 06.10 ) Vađenje sirove nafte (14)
( 06.20 ) Vađenje prirodnog plina (60)
( 07.10 ) Vađenje željeznih ruda (7)
( 07.21 ) Vađenje uranovih i torijevih ruda (1)
( 07.29 ) Vađenje ostalih ruda obojenih metala (2)
( 08.11 ) Vađenje ukrasnoga kamena i kamena za gradnju, vapnenca, gipsa, krede i škriljevca (357)
( 08.12 ) Djelatnosti šljunčara i pješčara; vađenje gline i kaolina (306)
( 08.91 ) Vađenje minerala za kemikalije i gnojiva (18)
( 08.92 ) Vađenje treseta (1)
( 08.93 ) Vađenje soli (8)
( 08.99 ) Vađenje ostalih ruda i kamena, d. n. (61)
( 09.10 ) Pomoćne djelatnosti za vađenje nafte i prirodnog plina (22)
( 09.90 ) Pomoćne djelatnosti za ostalo rudarstvo i vađenje (8)
( 10.11 ) Prerada i konzerviranje mesa (1105)
( 10.12 ) Prerada i konzerviranje mesa peradi (31)
( 10.13 ) Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi (207)
( 10.20 ) Prerada i konzerviranje riba, rakova i školjki (126)
( 10.31 ) Prerada i konzerviranje krumpira (21)
( 10.32 ) Proizvodnja sokova od voća i povrća (152)
( 10.39 ) Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća (356)
( 10.41 ) Proizvodnja ulja i masti (297)
( 10.42 ) Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti (5)
( 10.51 ) Djelatnosti mljekara i proizvođača sira (234)
( 10.52 ) Proizvodnja sladoleda (127)
( 10.61 ) Proizvodnja mlinskih proizvoda (271)
( 10.62 ) Proizvodnja škroba i škrobnih proizvoda (16)
( 10.71 ) Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača (3093)
( 10.72 ) Proizvodnja dvopeka, keksa i srodnih proizvoda; proizvodnja trajnih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača (383)
( 10.73 ) Proizvodnja makarona, njoka, kuskusa i slične tjestenine (157)
( 10.81 ) Proizvodnja šećera (15)
( 10.82 ) Proizvodnja kakao, čokoladnih i bombonskih proizvoda (69)
( 10.83 ) Prerada čaja i kave (490)
( 10.84 ) Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani (54)
( 10.85 ) Proizvodnja gotove hrane i jela (41)
( 10.86 ) Proizvodnja homogeniziranih prehrambenih pripravaka i dijetetske hrane (79)
( 10.89 ) Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d. n. (615)
( 10.91 ) Proizvodnja pripremljene stočne hrane (188)
( 10.92 ) Proizvodnja pripremljene hrane za kućne ljubimce (31)
( 11.01 ) Destiliranje, pročišćavanje i miješanje alkoholnih pića (229)
( 11.02 ) Proizvodnja vina od grožđa (622)
( 11.03 ) Proizvodnja jabukovače i ostalih voćnih vina (32)
( 11.04 ) Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermentiranih pića (11)
( 11.05 ) Proizvodnja piva (133)
( 11.06 ) Proizvodnja slada (5)
( 11.07 ) Proizvodnja osvježavajućih napitaka; proizvodnja mineralne i drugih flaširanih voda (225)
( 12.00 ) Proizvodnja duhanskih proizvoda (20)
( 13.10 ) Priprema i predenje tekstilnih vlakana (178)
( 13.20 ) Tkanje tekstila (54)
( 13.30 ) Dovršavanje tekstila (332)
( 13.91 ) Proizvodnja pletenih i kukičanih tkanina (141)
( 13.92 ) Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće (925)
( 13.93 ) Proizvodnja tepiha i sagova (35)
( 13.94 ) Proizvodnja užadi, konopaca, upletenoga konca i mreža (47)
( 13.95 ) Proizvodnja netkanog tekstila i proizvoda od netkanog tekstila, osim odjeće (15)
( 13.96 ) Proizvodnja ostaloga tehničkog i industrijskog tekstila (21)
( 13.99 ) Proizvodnja ostalog tekstila, d. n. (261)
( 14.11 ) Proizvodnja kožne odjeće (122)
( 14.12 ) Proizvodnja radne odjeće (292)
( 14.13 ) Proizvodnja ostale vanjske odjeće (2528)
( 14.14 ) Proizvodnja rublja (253)
( 14.19 ) Proizvodnja ostale odjeće i pribora za odjeću (432)
( 14.20 ) Proizvodnja proizvoda od krzna (18)
( 14.31 ) Proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa (104)
( 14.39 ) Proizvodnja ostale pletene i kukičane odjeće (276)
( 15.11 ) Štavljenje i obrada kože; dorada i bojenje krzna (175)
( 15.12 ) Proizvodnja putnih i ručnih torba i slično, sedlarskih i remenarskih proizvoda (226)
( 15.20 ) Proizvodnja obuće (281)
( 16.10 ) Piljenje i blanjanje drva (1465)
( 16.21 ) Proizvodnja furnira i ostalih ploča od drva (182)
( 16.22 ) Proizvodnja sastavljenog parketa (38)
( 16.23 ) Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata (1630)
( 16.24 ) Proizvodnja ambalaže od drva (391)
( 16.29 ) Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala (1268)
( 17.11 ) Proizvodnja celuloze (17)
( 17.12 ) Proizvodnja papira i kartona (98)
( 17.21 ) Proizvodnja valovitog papira i kartona te ambalaže od papira i kartona (286)
( 17.22 ) Proizvodnja robe za kućanstvo i higijenu te toaletnih potrepština od papira (72)
( 17.23 ) Proizvodnja uredskog materijala od papira (158)
( 17.24 ) Proizvodnja zidnih tapeta (5)
( 17.29 ) Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona (355)
( 18.11 ) Tiskanje novina (238)
( 18.12 ) Ostalo tiskanje (1828)
( 18.13 ) Usluge pripreme za tisak i objavljivanje (1287)
( 18.14 ) Knjigoveške i srodne usluge (462)
( 18.20 ) Umnožavanje snimljenih zapisa (342)
( 19.10 ) Proizvodnja proizvoda koksnih peći (1)
( 19.20 ) Proizvodnja rafiniranih naftnih proizvoda (55)
( 20.11 ) Proizvodnja industrijskih plinova (20)
( 20.12 ) Proizvodnja koloranata i pigmenata (22)
( 20.13 ) Proizvodnja ostalih anorganskih osnovnih kemikalija (68)
( 20.14 ) Proizvodnja ostalih organskih osnovnih kemikalija (92)
( 20.15 ) Proizvodnja gnojiva i dušičnih spojeva (66)
( 20.16 ) Proizvodnja plastike u primarnim oblicima (77)
( 20.17 ) Proizvodnja sintetičkoga kaučuka u primarnim oblicima (5)
( 20.20 ) Proizvodnja pesticida i drugih agrokemijskih proizvoda (30)
( 20.30 ) Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova (231)
( 20.41 ) Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje (152)
( 20.42 ) Proizvodnja parfema i toaletno-kozmetičkih preparata (243)
( 20.51 ) Proizvodnja eksploziva (45)
( 20.52 ) Proizvodnja ljepila (43)
( 20.53 ) Proizvodnja eteričnih ulja (77)
( 20.59 ) Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda, d. n. (133)
( 20.60 ) Proizvodnja umjetnih vlakana (10)
( 21.10 ) Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda (18)
( 21.20 ) Proizvodnja farmaceutskih pripravaka (102)
( 22.11 ) Proizvodnja vanjskih i unutrašnjih guma za vozila; protektiranje vanjskih guma (312)
( 22.19 ) Proizvodnja ostalih proizvoda od gume (293)
( 22.21 ) Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastike (182)
( 22.22 ) Proizvodnja ambalaže od plastike (705)
( 22.23 ) Proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo (745)
( 22.29 ) Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike (946)
( 23.11 ) Proizvodnja ravnog stakla (46)
( 23.12 ) Oblikovanje i obrada ravnog stakla (213)
( 23.13 ) Proizvodnja šupljeg stakla (63)
( 23.14 ) Proizvodnja staklenih vlakana (7)
( 23.19 ) Proizvodnja i obrada ostalog stakla uključujući tehničku robu od stakla (169)
( 23.20 ) Proizvodnja vatrostalnih proizvoda (27)
( 23.31 ) Proizvodnja keramičkih pločica i ploča (25)
( 23.32 ) Proizvodnja opeke, crijepa i ostalih proizvoda od pečene gline za građevinarstvo (76)
( 23.41 ) Proizvodnja keramičkih proizvoda za kućanstvo i ukrasnih predmeta (337)
( 23.42 ) Proizvodnja sanitarne keramike (7)
( 23.43 ) Proizvodnja keramičkih izolatora i izolacijskog pribora (11)
( 23.44 ) Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike (4)
( 23.49 ) Proizvodnja ostalih proizvoda od keramike (56)
( 23.51 ) Proizvodnja cementa (14)
( 23.52 ) Proizvodnja vapna i gipsa (28)
( 23.61 ) Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo (749)
( 23.62 ) Proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinarstvo (36)
( 23.63 ) Proizvodnja gotove betonske smjese (122)
( 23.64 ) Proizvodnja žbuke (38)
( 23.65 ) Proizvodnja fibro-cementa (4)
( 23.69 ) Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa i gipsa (439)
( 23.70 ) Rezanje, oblikovanje i obrada kamena (1316)
( 23.91 ) Proizvodnja brusnih proizvoda (24)
( 23.99 ) Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda, d. n. (146)
( 24.10 ) Proizvodnja sirovog željeza, čelika i ferolegura (89)
( 24.20 ) Proizvodnja čeličnih cijevi i pribora (39)
( 24.31 ) Hladno vučenje šipki (7)
( 24.32 ) Hladno valjanje uskih vrpci (5)
( 24.33 ) Hladno oblikovanje i profiliranje (48)
( 24.34 ) Hladno vučenje žice (10)
( 24.41 ) Proizvodnja plemenitih metala (20)
( 24.42 ) Proizvodnja aluminija (45)
( 24.43 ) Proizvodnja olova, cinka i kositra (5)
( 24.44 ) Proizvodnja bakra (5)
( 24.45 ) Proizvodnja ostalih obojenih metala (14)
( 24.46 ) Obrada nuklearnoga goriva (1)
( 24.51 ) Lijevanje željeza (87)
( 24.52 ) Lijevanje čelika (16)
( 24.53 ) Lijevanje lakih metala (85)
( 24.54 ) Lijevanje ostalih obojenih metala (51)
( 25.11 ) Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova (2323)
( 25.12 ) Proizvodnja vrata i prozora od metala (982)
( 25.21 ) Proizvodnja radijatora i kotlova za centralno grijanje (82)
( 25.29 ) Proizvodnja ostalih metalnih cisterni, rezervoara i sličnih posuda (101)
( 25.30 ) Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom (35)
( 25.40 ) Proizvodnja oružja i streljiva (20)
( 25.50 ) Kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha (417)
( 25.61 ) Obrada i prevlačenje metala (898)
( 25.62 ) Strojna obrada metala (1265)
( 25.71 ) Proizvodnja sječiva (65)
( 25.72 ) Proizvodnja brava i okova (174)
( 25.73 ) Proizvodnja alata (302)
( 25.91 ) Proizvodnja čeličnih bačava i sličnih posuda (31)
( 25.92 ) Proizvodnja ambalaže od lakih metala (72)
( 25.93 ) Proizvodnja proizvoda od žice, lanaca i opruga (240)
( 25.94 ) Proizvodnja zakovica i vijčane robe (119)
( 25.99 ) Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n. (1625)
( 26.11 ) Proizvodnja elektroničkih komponenata (146)
( 26.12 ) Proizvodnja punih elektroničkih ploča (24)
( 26.20 ) Proizvodnja računala i periferne opreme (576)
( 26.30 ) Proizvodnja komunikacijske opreme (141)
( 26.40 ) Proizvodnja elektroničkih uređaja za široku potrošnju (65)
( 26.51 ) Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, ispitivanje i navigaciju (166)
( 26.52 ) Proizvodnja satova (22)
( 26.60 ) Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme (85)
( 26.70 ) Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme (301)
( 26.80 ) Proizvodnja magnetskih i optičkih medija (2)
( 27.11 ) Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora (229)
( 27.12 ) Proizvodnja uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije (269)
( 27.20 ) Proizvodnja baterija i akumulatora (34)
( 27.31 ) Proizvodnja kablova od optičkih vlakana (4)
( 27.32 ) Proizvodnja ostalih elektroničkih i električnih žica i kablova (39)
( 27.33 ) Proizvodnja elektroinstalacijskog materijala (11)
( 27.40 ) Proizvodnja električne opreme za rasvjetu (280)
( 27.51 ) Proizvodnja električnih aparata za kućanstvo (144)
( 27.52 ) Proizvodnja neelektričnih aparata za kućanstvo (32)
( 27.90 ) Proizvodnja ostale električne opreme (327)
( 28.11 ) Proizvodnja motora i turbina, osim motora za zrakoplove i motorna vozila (208)
( 28.12 ) Proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja (54)
( 28.13 ) Proizvodnja ostalih crpki i kompresora (73)
( 28.14 ) Proizvodnja ostalih slavina i ventila (52)
( 28.15 ) Proizvodnja ležajeva, prijenosnika te prijenosnih i pogonskih elemenata (72)
( 28.21 ) Proizvodnja peći i plamenika (48)
( 28.22 ) Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje (166)
( 28.23 ) Proizvodnja uredskih strojeva i opreme (osim proizvodnje računala i periferne opreme) (50)
( 28.24 ) Proizvodnja mehaniziranoga ručnog alata (7)
( 28.25 ) Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstvo (184)
( 28.29 ) Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n. (384)
( 28.30 ) Proizvodnja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo (173)
( 28.41 ) Proizvodnja strojeva za obradu metala (50)
( 28.49 ) Proizvodnja ostalih alatnih strojeva (197)
( 28.91 ) Proizvodnja strojeva za metalurgiju (8)
( 28.92 ) Proizvodnja strojeva za rudnike, kamenolome i građevinarstvo (35)
( 28.93 ) Proizvodnja strojeva za industriju hrane, pića i duhana (91)
( 28.94 ) Proizvodnja strojeva za industriju tekstila, odjeće i kože (17)
( 28.95 ) Proizvodnja strojeva za industriju papira i kartona (5)
( 28.96 ) Proizvodnja strojeva za plastiku i gumu (9)
( 28.99 ) Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene, d. n. (219)
( 29.10 ) Proizvodnja motornih vozila (62)
( 29.20 ) Proizvodnja karoserija za motorna vozila, prikolica i poluprikolica (77)
( 29.31 ) Proizvodnja električne i elektroničke opreme za motorna vozila (22)
( 29.32 ) Proizvodnja ostalih dijelova i pribora za motorna vozila (177)
( 30.11 ) Gradnja brodova i plutajućih objekata (530)
( 30.12 ) Gradnja čamaca za razonodu i sportskih čamaca (183)
( 30.20 ) Proizvodnja željezničkih lokomotiva i tračničkih vozila (17)
( 30.30 ) Proizvodnja zrakoplova i svemirskih letjelica te srodnih prijevoznih sredstava i opreme (35)
( 30.91 ) Proizvodnja motocikala (16)
( 30.92 ) Proizvodnja bicikala i invalidskih kolica (31)
( 30.99 ) Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava, d. n. (19)
( 31.01 ) Proizvodnja namještaja za poslovne i prodajne prostore (687)
( 31.02 ) Proizvodnja kuhinjskog namještaja (335)
( 31.03 ) Proizvodnja madraca (87)
( 31.09 ) Proizvodnja ostalog namještaja (1134)
( 32.11 ) Proizvodnja novca (2)
( 32.12 ) Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda (882)
( 32.13 ) Proizvodnja imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda (1106)
( 32.20 ) Proizvodnja glazbenih instrumenata (75)
( 32.30 ) Proizvodnja sportske opreme (94)
( 32.40 ) Proizvodnja igara i igračaka (146)
( 32.50 ) Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i pribora (342)
( 32.91 ) Proizvodnja metla i četaka (26)
( 32.99 ) Ostala prerađivačka industrija, d. n. (1705)
( 33.11 ) Popravak proizvoda od metala (108)
( 33.12 ) Popravak strojeva (1013)
( 33.13 ) Popravak elektroničke i optičke opreme (155)
( 33.14 ) Popravak električne opreme (298)
( 33.15 ) Popravak i održavanje brodova i čamaca (605)
( 33.16 ) Popravak i održavanje zrakoplova i svemirskih letjelica (68)
( 33.17 ) Popravak i održavanje ostalih prijevoznih sredstava (35)
( 33.19 ) Popravak ostale opreme (71)
( 33.20 ) Instaliranje industrijskih strojeva i opreme (456)
( 35.11 ) Proizvodnja električne energije (1265)
( 35.12 ) Prijenos električne energije (28)
( 35.13 ) Distribucija električne energije (51)
( 35.14 ) Trgovina električnom energijom (68)
( 35.21 ) Proizvodnja plina (23)
( 35.22 ) Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom (55)
( 35.23 ) Trgovina plinom distribucijskom mrežom (46)
( 35.30 ) Opskrba parom i klimatizacija (61)
( 36.00 ) Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom (286)
( 37.00 ) Uklanjanje otpadnih voda (149)
( 38.11 ) Skupljanje neopasnog otpada (646)
( 38.12 ) Skupljanje opasnog otpada (28)
( 38.21 ) Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada (210)
( 38.22 ) Obrada i zbrinjavanje opasnog otpada (33)
( 38.31 ) Rastavljanje olupina (13)
( 38.32 ) Oporaba posebno izdvojenih materijala (281)
( 39.00 ) Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom (146)
( 41.10 ) Organizacija izvedbe projekata za zgrade (3040)
( 41.20 ) Gradnja stambenih i nestambenih zgrada (16081)
( 42.11 ) Gradnja cesta i autocesta (424)
( 42.12 ) Gradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica (19)
( 42.13 ) Gradnja mostova i tunela (15)
( 42.21 ) Gradnja cjevovoda za tekućine i plinove (168)
( 42.22 ) Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije (147)
( 42.91 ) Gradnja vodnih građevina (135)
( 42.99 ) Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n. (992)
( 43.11 ) Uklanjanje građevina (582)
( 43.12 ) Pripremni radovi na gradilištu (2354)
( 43.13 ) Pokusno bušenje i sondiranje terena za gradnju (99)
( 43.21 ) Elektroinstalacijski radovi (4139)
( 43.22 ) Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju (6542)
( 43.29 ) Ostali građevinski instalacijski radovi (946)
( 43.31 ) Fasadni i štukaturski radovi (2287)
( 43.32 ) Ugradnja stolarije (3714)
( 43.33 ) Postavljanje podnih i zidnih obloga (4549)
( 43.34 ) Soboslikarski i staklarski radovi (3281)
( 43.39 ) Ostali završni građevinski radovi (4192)
( 43.91 ) Radovi na krovištu (679)
( 43.99 ) Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti, d. n. (2505)
( 45.11 ) Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije (2505)
( 45.19 ) Trgovina ostalim motornim vozilima (153)
( 45.20 ) Održavanje i popravak motornih vozila (7544)
( 45.31 ) Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila (1080)
( 45.32 ) Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila (1087)
( 45.40 ) Trgovina motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te održavanje i popravak motocikala (392)
( 46.11 ) Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima (202)
( 46.12 ) Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemijskim proizvodima (132)
( 46.13 ) Posredovanje u trgovini drvom i građevinskim materijalom (329)
( 46.14 ) Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i zrakoplovima (237)
( 46.15 ) Posredovanje u trgovini namještajem, proizvodima za kućanstvo i željeznom robom (171)
( 46.16 ) Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, krznom, obućom i kožnim proizvodima (291)
( 46.17 ) Posredovanje u trgovini hranom, pićima i duhanom (242)
( 46.18 ) Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za određene proizvode (566)
( 46.19 ) Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima (10642)
( 46.21 ) Trgovina na veliko žitaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i stočnom hranom (724)
( 46.22 ) Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama (196)
( 46.23 ) Trgovina na veliko živom stokom (268)
( 46.24 ) Trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama (46)
( 46.31 ) Trgovina na veliko voćem i povrćem (547)
( 46.32 ) Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima (317)
( 46.33 ) Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima (124)
( 46.34 ) Trgovina na veliko pićima (533)
( 46.35 ) Trgovina na veliko duhanskim proizvodima (62)
( 46.36 ) Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima (129)
( 46.37 ) Trgovina na veliko kavom, čajem, kakaom i začinima (178)
( 46.38 ) Trgovina na veliko ostalom hranom uključujući ribe, rakove i školjke (363)
( 46.39 ) Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima (1412)
( 46.41 ) Trgovina na veliko tekstilom (769)
( 46.42 ) Trgovina na veliko odjećom i obućom (1211)
( 46.43 ) Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo (605)
( 46.44 ) Trgovina na veliko porculanom, staklom i sredstvima za čišćenje (194)
( 46.45 ) Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom (401)
( 46.46 ) Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima (543)
( 46.47 ) Trgovina na veliko namještajem, sagovima i opremom za rasvjetu (544)
( 46.48 ) Trgovina na veliko satovima i nakitom (57)
( 46.49 ) Trgovina na veliko ostalim proizvodima za kućanstvo (567)
( 46.51 ) Trgovina na veliko računalima, perifernom opremom i softverom (417)
( 46.52 ) Trgovina na veliko elektroničkim i telekomunikacijskim dijelovima i opremom (179)
( 46.61 ) Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, opremom i priborom (241)
( 46.62 ) Trgovina na veliko alatnim strojevima (151)
( 46.63 ) Trgovina na veliko strojevima za rudnike i građevinarstvo (129)
( 46.64 ) Trgovina na veliko strojevima za tekstilnu industriju te strojevima za šivanje i pletenje (15)
( 46.65 ) Trgovina na veliko uredskim namještajem (79)
( 46.66 ) Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom (181)
( 46.69 ) Trgovina na veliko ostalim strojevima i opremom (472)
( 46.71 ) Trgovina na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima (430)
( 46.72 ) Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama (252)
( 46.73 ) Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom (2119)
( 46.74 ) Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje (924)
( 46.75 ) Trgovina na veliko kemijskim proizvodima (293)
( 46.76 ) Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima (82)
( 46.77 ) Trgovina na veliko ostacima i otpacima (317)
( 46.90 ) Nespecijalizirana trgovina na veliko (19039)
( 47.11 ) Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima (13876)
( 47.19 ) Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama (10284)
( 47.21 ) Trgovina na malo voćem i povrćem u specijaliziranim prodavaonicama (909)
( 47.22 ) Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama (1348)
( 47.23 ) Trgovina na malo ribama, rakovima i školjkama u specijaliziranim prodavaonicama (418)
( 47.24 ) Trgovina na malo kruhom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkišima u specijaliziranim prodavaonicama (680)
( 47.25 ) Trgovina na malo pićima u specijaliziranim prodavaonicama (676)
( 47.26 ) Trgovina na malo duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama (240)
( 47.29 ) Ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama (1005)
( 47.30 ) Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima u specijaliziranim prodavaonicama (395)
( 47.41 ) Trgovina na malo računalima, perifernim jedinicama i softverom u specijaliziranim prodavaonicama (332)
( 47.42 ) Trgovina na malo telekomunikacijskom opremom u specijaliziranim prodavaonicama (93)
( 47.43 ) Trgovina na malo audio i videoopremom u specijaliziranim prodavaonicama (89)
( 47.51 ) Trgovina na malo tekstilom u specijaliziranim prodavaonicama (1568)
( 47.52 ) Trgovina na malo željeznom robom, bojama i staklom u specijaliziranim prodavaonicama (1765)
( 47.53 ) Trgovina na malo sagovima i prostiračima za pod, zidnim i podnim oblogama u specijaliziranim prodavaonicama (88)
( 47.54 ) Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama (667)
( 47.59 ) Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ostalim proizvodima za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama (1242)
( 47.61 ) Trgovina na malo knjigama u specijaliziranim prodavaonicama (229)
( 47.62 ) Trgovina na malo novinama, papirnatom robom i pisaćim priborom u specijaliziranim prodavaonicama (381)
( 47.63 ) Trgovina na malo glazbenim i videozapisima u specijaliziranim prodavaonicama (17)
( 47.64 ) Trgovina na malo sportskom opremom u specijaliziranim prodavaonicama (633)
( 47.65 ) Trgovina na malo igrama i igračkama u specijaliziranim prodavaonicama (224)
( 47.71 ) Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavaonicama (5894)
( 47.72 ) Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože u specijaliziranim prodavaonicam (1421)
( 47.73 ) Ljekarne (606)
( 47.74 ) Trgovina na malo medicinskim pripravcima i ortopedskim pomagalima u specijaliziranim prodavaonicama (307)
( 47.75 ) Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama (987)
( 47.76 ) Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, gnojivom, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijaliziranim prodavaonicama (1625)
( 47.77 ) Trgovina na malo satovima i nakitom u specijaliziranim prodavaonicama (711)
( 47.78 ) Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavaonicama (3226)
( 47.79 ) Trgovina na malo rabljenom robom u specijaliziranim prodavaonicama (685)
( 47.81 ) Trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima na štandovima i tržnicama (2084)
( 47.82 ) Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na štandovima i tržnicama (2287)
( 47.89 ) Trgovina na malo ostalom robom na štandovima i tržnicama (3312)
( 47.91 ) Trgovina na malo preko pošte ili interneta (2003)
( 47.99 ) Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica (3403)
( 49.10 ) Željeznički prijevoz putnika, međugradski (14)
( 49.20 ) Željeznički prijevoz robe (17)
( 49.31 ) Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika (149)
( 49.32 ) Taksi služba (6531)
( 49.39 ) Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n. (2545)
( 49.41 ) Cestovni prijevoz robe (13393)
( 49.42 ) Usluge preseljenja (29)
( 49.50 ) Cjevovodni transport (24)
( 50.10 ) Pomorski i obalni prijevoz putnika (2855)
( 50.20 ) Pomorski i obalni prijevoz robe (521)
( 50.30 ) Prijevoz putnika unutrašnjim vodenim putovima (124)
( 50.40 ) Prijevoz robe unutrašnjim vodenim putovima (49)
( 51.10 ) Zračni prijevoz putnika (104)
( 51.21 ) Zračni prijevoz robe (28)
( 51.22 ) Svemirski prijevoz (3)
( 52.10 ) Skladištenje robe (911)
( 52.21 ) Uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom (998)
( 52.22 ) Uslužne djelatnosti u vezi s vodenim prijevozom (766)
( 52.23 ) Uslužne djelatnosti u vezi sa zračnim prijevozom (55)
( 52.24 ) Prekrcaj tereta (183)
( 52.29 ) Ostale prateće djelatnosti u prijevozu (1191)
( 53.10 ) Djelatnosti pružanja univerzalnih poštanskih usluga (13)
( 53.20 ) Djelatnosti pružanja ostalih poštanskih i kurirskih usluga (188)
( 55.10 ) Hoteli i sličan smještaj (2285)
( 55.20 ) Odmarališta i slični objekti za kraći odmor (4246)
( 55.30 ) Kampovi i prostori za kampiranje (659)
( 55.90 ) Ostali smještaj (898)
( 56.10 ) Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane (23559)
( 56.21 ) Djelatnosti keteringa (563)
( 56.29 ) Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane (512)
( 56.30 ) Djelatnosti pripreme i usluživanja pića (42234)
( 58.11 ) Izdavanje knjiga (755)
( 58.12 ) Izdavanje imenika i popisa korisničkih adresa (4)
( 58.13 ) Izdavanje novina (294)
( 58.14 ) Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija (473)
( 58.19 ) Ostala izdavačka djelatnost (463)
( 58.21 ) Izdavanje računalnih igara (30)
( 58.29 ) Izdavanje ostalog softvera (246)
( 59.11 ) Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa (1094)
( 59.12 ) Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, videofilmova i televizijskog programa (56)
( 59.13 ) Distribucija filmova, videofilmova i televizijskog programa (135)
( 59.14 ) Djelatnosti prikazivanja filmova (76)
( 59.20 ) Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa (351)
( 60.10 ) Emitiranje radijskog programa (236)
( 60.20 ) Emitiranje televizijskog programa (121)
( 61.10 ) Djelatnosti žičane telekomunikacije (328)
( 61.20 ) Djelatnosti bežične telekomunikacije (117)
( 61.30 ) Djelatnosti satelitske telekomunikacije (15)
( 61.90 ) Ostale telekomunikacijske djelatnosti (279)
( 62.01 ) Računalno programiranje (6293)
( 62.02 ) Savjetovanje u vezi s računalima (1768)
( 62.03 ) Upravljanje računalnom opremom i sustavom (384)
( 62.09 ) Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima (1978)
( 63.11 ) Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima (809)
( 63.12 ) Internetski portali (637)
( 63.91 ) Djelatnosti novinskih agencija (60)
( 63.99 ) Ostale informacijske uslužne djelatnosti, d. n. (236)
( 64.19 ) Ostalo novčarsko posredovanje (67)
( 64.20 ) Djelatnosti holding-društava (101)
( 64.30 ) Uzajamni fondovi (trustovi), ostali fondovi i slični financijski subjekti (10)
( 64.91 ) Financijski leasing (104)
( 64.92 ) Ostalo kreditno posredovanje (316)
( 64.99 ) Ostale financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova, d. n. (280)
( 65.11 ) Životno osiguranje (20)
( 65.12 ) Ostalo osiguranje (75)
( 65.20 ) Reosiguranje (4)
( 65.30 ) Mirovinski fondovi (2)
( 66.11 ) Poslovanje financijskih tržišta (12)
( 66.12 ) Djelatnosti posredovanja u poslovanju vrijednosnim papirima i robnim ugovorima (247)
( 66.19 ) Ostale pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga, osim osiguranja i mirovinskih fondova (230)
( 66.21 ) Procjena rizika i štete (29)
( 66.22 ) Djelatnosti agenata i posrednika osiguranja (984)
( 66.29 ) Ostale pomoćne djelatnosti u osiguranju i mirovinskim fondovima (124)
( 66.30 ) Djelatnosti upravljanja fondovima (45)
( 68.10 ) Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina (4368)
( 68.20 ) Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing) (3810)
( 68.31 ) Agencije za poslovanje nekretninama (4077)
( 68.32 ) Upravljanje nekretninama uz naplatu ili na osnovi ugovora (844)
( 69.10 ) Pravne djelatnosti (1391)
( 69.20 ) Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje (12050)
( 70.10 ) Upravljačke djelatnosti (279)
( 70.21 ) Odnosi s javnošću i djelatnosti priopćivanja (143)
( 70.22 ) Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem (9551)
( 71.11 ) Arhitektonske djelatnosti (2054)
( 71.12 ) Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje (6137)
( 71.20 ) Tehničko ispitivanje i analiza (929)
( 72.11 ) Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji (31)
( 72.19 ) Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima (391)
( 72.20 ) Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim znanostima (220)
( 73.11 ) Agencije za promidžbu (reklamu i propagandu) (4965)
( 73.12 ) Oglašavanje preko medija (961)
( 73.20 ) Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja (2979)
( 74.10 ) Specijalizirane dizajnerske djelatnosti (2740)
( 74.20 ) Fotografske djelatnosti (1904)
( 74.30 ) Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača (1376)
( 74.90 ) Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, d. n. (1016)
( 75.00 ) Veterinarske djelatnosti (388)
( 77.11 ) Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije (2115)
( 77.12 ) Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) kamiona (98)
( 77.21 ) Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) opreme za rekraciju i sport (1998)
( 77.22 ) Iznajmljivanje videokaseta i diskova (212)
( 77.29 ) Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo (616)
( 77.31 ) Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) poljoprivrednih strojeva i opreme (37)
( 77.32 ) Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) strojeva i opreme za građevinarstvo i inženjerstvo (326)
( 77.33 ) Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) uredskih strojeva i opreme (uključujući računala) (246)
( 77.34 ) Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava (3183)
( 77.35 ) Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) zračnih prijevoznih sredstava (10)
( 77.39 ) Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih strojeva, opreme i materijalnih dobara, d. n. (693)
( 77.40 ) Davanje u zakup (leasing) prava na uporabu intelektualnog vlasnišva i sličnih proizvoda, osim radova koji su zaštićeni autorskim pravima (8)
( 78.10 ) Djelatnosti agencija za zapošljavanje (136)
( 78.20 ) Djelatnosti agencija za privremeno zapošljavanje (189)
( 78.30 ) Ostalo ustupanje ljudskih resursa (11)
( 79.11 ) Djelatnosti putničkih agencija (3970)
( 79.12 ) Djelatnosti organizatora putovanja (turoperatora) (350)
( 79.90 ) Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti povezane s njima (1813)
( 80.10 ) Djelatnosti privatne zaštite (258)
( 80.20 ) Usluge zaštite uz pomoć sigurnosnih sustava (94)
( 80.30 ) Istražne djelatnosti (51)
( 81.10 ) Upravljanje zgradama (276)
( 81.21 ) Osnovno čišćenje zgrada (2309)
( 81.22 ) Ostale djelatnosti čišćenja zgrada i objekata (722)
( 81.29 ) Ostale djelatnosti čišćenja (542)
( 81.30 ) Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika (1082)
( 82.11 ) Kombinirane uredske administrativne uslužne djelatnosti (295)
( 82.19 ) Fotokopiranje, priprema dokumenata i ostale specijalizirane uredske pomoćne djelatnosti (356)
( 82.20 ) Djelatnosti pozivnih centara (63)
( 82.30 ) Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova (562)
( 82.91 ) Djelatnosti agencija za prikupljanje i naplatu računa te kreditnih ureda (19)
( 82.92 ) Djelatnosti pakiranja (584)
( 82.99 ) Ostale poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, d. n. (773)
( 84.11 ) Opće djelatnosti javne uprave (35)
( 84.12 ) Reguliranje djelatnosti subjekata koji pružaju zdravstvenu zaštitu, usluge u obrazovanju i kulturi i druge društvene usluge, osim obveznoga socijalnog osiguranja (36)
( 84.13 ) Reguliranje i poboljšavanje poslovanja u gospodarstvu (37)
( 84.22 ) Poslovi obrane (1)
( 84.23 ) Sudske i pravosudne djelatnosti (43)
( 84.24 ) Poslovi javnog reda i sigurnosti (1)
( 84.25 ) Djelatnosti vatrogasne službe (222)
( 84.30 ) Djelatnosti obveznoga socijalnog osiguranja (7)
( 85.10 ) Predškolsko obrazovanje (631)
( 85.20 ) Osnovno obrazovanje (830)
( 85.31 ) Opće srednje obrazovanje (116)
( 85.32 ) Tehničko i strukovno srednje obrazovanje (334)
( 85.41 ) Obrazovanje nakon srednjeg koje nije visoko (1)
( 85.42 ) Visoko obrazovanje (132)
( 85.51 ) Obrazovanje i poučavanje u području sporta i rekreacije (365)
( 85.52 ) Obrazovanje i poučavanje u području kulture (110)
( 85.53 ) Djelatnosti vozačkih škola (585)
( 85.59 ) Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n. (2018)
( 85.60 ) Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju (35)
( 86.10 ) Djelatnosti bolnica (75)
( 86.21 ) Djelatnosti opće medicinske prakse (129)
( 86.22 ) Djelatnosti specijalističke medicinske prakse (877)
( 86.23 ) Djelatnosti stomatološke prakse (425)
( 86.90 ) Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite (761)
( 87.10 ) Djelatnosti ustanova za njegu (32)
( 87.20 ) Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za osobe s teškoćama u razvoju, duševno bolesne osobe i osobe ovisne o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima (41)
( 87.30 ) Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom (514)
( 87.90 ) Ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem (71)
( 88.10 ) Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom (86)
( 88.91 ) Djelatnosti dnevne skrbi o djeci (111)
( 88.99 ) Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n. (1114)
( 90.01 ) Izvođačka umjetnost (533)
( 90.02 ) Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti (419)
( 90.03 ) Umjetničko stvaralaštvo (499)
( 90.04 ) Rad umjetničkih objekata (57)
( 91.01 ) Djelatnosti knjižnica i arhiva (193)
( 91.02 ) Djelatnosti muzeja (132)
( 91.03 ) Rad povijesnih mjesta i građevina te sličnih zanimljivosti za posjetitelje (27)
( 91.04 ) Djelatnosti botaničkih i zooloških vrtova i prirodnih rezervata (61)
( 92.00 ) Djelatnosti kockanja i klađenja (167)
( 93.11 ) Rad sportskih objekata (246)
( 93.12 ) Djelatnosti sportskih klubova (5629)
( 93.13 ) Fitnes centri (323)
( 93.19 ) Ostale sportske djelatnosti (1720)
( 93.21 ) Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova (753)
( 93.29 ) Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti (2191)
( 94.11 ) Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca (542)
( 94.12 ) Djelatnosti strukovnih članskih organizacija (1423)
( 94.20 ) Djelatnosti sindikata (237)
( 94.91 ) Djelatnosti vjerskih organizacija (69)
( 94.92 ) Djelatnosti političkih organizacija (81)
( 94.99 ) Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n. (11944)
( 95.11 ) Popravak računala i periferne opreme (789)
( 95.12 ) Popravak komunikacijske opreme (175)
( 95.21 ) Popravak elektroničkih uređaja za široku potrošnju (433)
( 95.22 ) Popravak aparata za kućanstvo te opreme za kuću i vrt (1022)
( 95.23 ) Popravak obuće i proizvoda od kože (830)
( 95.24 ) Popravak namještaja i pokućstva (445)
( 95.25 ) Popravak satova i nakita (404)
( 95.29 ) Popravak ostalih predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo (1000)
( 96.01 ) Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda (1552)
( 96.02 ) Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje (16135)
( 96.03 ) Pogrebne i srodne djelatnosti (476)
( 96.04 ) Djelatnosti za njegu i održavanje tijela (3172)
( 96.09 ) Ostale osobne uslužne djelatnosti, d. n. (4367)
( 97.00 ) Djelatnosti kućanstava koja zapošljavaju poslugu (12)
( 98.10 ) Djelatnosti privatnih kućanstava koja proizvode različitu robu za vlastite potrebe (2)
( 98.20 ) Djelatnosti privatnih kućanstava koja obavljaju različite usluge za vlastite potrebe (1)
( 99.00 ) Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela (3)